Hjem

Oslo universitetssykehus er en attraktiv arbeidsplass og har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.

Rekrutteringsprosessen er en av sykehusets største markedsføringsflater. Samtidig er markedsføring av sykehuset avgjørende for å trekke kandidater inn i rekrutteringsprosessen. Markedsføring og rekruttering sees derfor som to sider av samme sak, og strategi for det ene må omfavne det andre.

Vårt felles verdigrunnlag er kvalitet, trygghet og respekt. Dette er verdier som skal gjennomsyre alle prosesser ved helseforetaket, og som naturligvis må gjenspeiles i vårt rekrutteringsarbeid.


OUS skal være den foretrukne arbeidsgiver innen helse

Vi skal rekruttere gode ledere

Gjennom rekrutteringsprosessen skal vi gi et solid inntrykk av OUS som en seriøs og kompetent arbeidsgiver

Vi skal rekruttere den kompetansen sykehuset vil få bruk for i fremtiden og bidra til at det utdannes nok kandidater med den riktige kompetansen

Våre siste innlegg

Rekrutteringsåret 2021

Hvordan har det gått med rekrutteringene ved OUS etter annerledesåret 2020? Året vi opplevde rekordmange søkere til stillingene våre, og samfunnet slo et slag for den gode gamle dugnadsånden.  2021 ble vel heller ikke helt som vi så for oss. Dugnadsånden i samfunnet dabbet av og vi opplevede fremdeles mange restriksjoner og påbud som påvirket […]

Personlig egnethet – Hva er egentlig det?

Vi opplever ofte at det publiseres annonser med setningene «Personlig egnethet vektlegges i stor grad», «personlig egnethet vektlegges», «personlig egnethet vektlegges i meget sterk grad» og «personlig egnethet er meget viktig for stillingen». Måten det skrives på kan gi inntrykk av at det trumfer alt annet.  Men hva betyr egentlig personlig egnethet? Hvordan vet kandidaten […]

Mangfold og Inkludering i OUS!

Mangfold handler ikke bare om en bestemt forskjell, men menneskelig variasjon! Når vi snakker om at vi ønsker mangfold ved OUS, snakker vi om at våre medarbeidere skal speile det samfunnet vi lever i. Hvorfor mener vi det er så viktig? Jo, fordi det skaper tryggere pasienter og da øker pasientsikkerheten. Nylig inngikk OUS en […]

Slik gjør bruk av statuser i WebCruiter rekrutteringen enklere!

Synes du det kan være uoversiktlig å holde styr på kandidater i rekrutteringsprosessen? Med bruk av statuser i WebCruiter får alle som jobber i samme rekrutteringsprosess enkelt oversikt over kandidatene og hvor de befinner seg i prosessen. I dette innlegget forklarer vi i Personalformidling ved Oslo universitetssykehus hvordan vi benytter statuser i våre rekrutteringsprosesser. GJESTEINNLEGG […]

Hvorfor ha en oppdatert LinkedIn-profil?

LinkedIn er ikke bare for deg som søker jobb, men er først og fremst et sted for å skape kontakter og synliggjøre seg selv. Hvorfor ønsker vi at våre ansatte skal være på LinkedIn? LinkedIn er en profesjonell plattform som benyttes av både privatpersoner og bedrifter. Kanalen er assosiert med det profesjonelle og vi bruker […]

Inkluderende rekruttering

Hvordan kan vi ved OUS sikre at vi rekrutterer på en inkluderende måte? Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Mangfold er en styrke og fordel på en arbeidsplass. Mangfold fører til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet […]


Følg bloggen vår!

Få nytt innhold rett i innboksen din.