Her får du ti tips til hvordan du enkelt gjøre din stillingsannonse bedre!

Føler du noen ganger at det er vanskelig å tenke kreativt når du skal utarbeide en stillingsannonse? I en hektisk arbeidshverdag kan det være lett å falle for fristelsen og bare gjenbruke gamle stillingsannonser, men her får du 10 tips til hvordan du med enkle grep kan gjøre annonsen din enda bedre!

1. Les andre stillingsannonser

Bli inspirert av andres annonser både fra tilsvarende stillinger og fagfelt.men også fra andre bransjer som kanskje er litt mer fremoverlente i sine stillingsannonser. Kanskje får du noen gode ideer til hvordan du kan tenke litt nytt.

2. Vekk interesse

Overskriften har jo flere funksjoner. Den kan være ett trigger i søk, men den skal også få søkeren til å stoppe opp og trykke på din annonse. Formuler gjerne overskriften som et spørsmål, så den vekker oppsikt eller nysgjerrighet. For eksempel: Vil du bidra i utviklingen av hjemmesykehus for barn?

3. Sett et personlig preg på annonsen

Jobbsøkere speiler seg selv i annonsen. Man vil gjerne bli den personen annonsen spør etter. Skriver man en tekst med byråkratisk språk, så tar man frem den byråkratiske siden av seg selv. Henvend deg derfor direkte til kandidaten og lag annonsen for dem. Bruk ord som vi, deg og oss, for eksempel «Vi kan tilby deg» eller «Hos oss får du».

4. Få frem hvordan det er å jobbe på akkurat din avdeling

Hva er spesielt bra hos dere, hva er dere gode på? Prøv og beskriv hvordan det er å jobbe hos dere og det positive med kulturen deres. Skap et attraktivt bilde av stillingen og arbeidsplassen. Men husk Fatt deg derfor i korthet og kom raskt til poenget

5. Lenke i annonsen

I stedet for å ha lange avsnitt om hvordan avdelingen er organisert kan dere legge til en lenke til en nettside hvor de som er interessert kan lære mer.

6. Lettlest og ryddig annonse

Skriv på et språk søkeren vil forstå. Fremhev det som er mest vesentlig og fjern alt annet. Unngå bruk av forkortelser og «stammespråk». Søkerne skumleser og skroller, og gidder sjelden å lese nøye gjennom lange tekster på jakt etter svar. Legg inn avsnitt, undertitler, luft og punktlister for å gjøre teksten mer lettlest og øke sjansene for at søkeren får med seg det viktigste.

7. Bruk bilder

Bilder har god effekt og er et virkemiddel for å tiltrekke seg flere søkere. I webcruiter kan du velge relevante bilder både helt i topp av annonsen, men også det lille bildet nederst kan endres.

8. Beskriv arbeidsoppgavene godt

Her holder det ikke med «sykepleiefaglige oppgaver», detaljer gir interesse.

9. Les korrekutur!

La noen andre lese korrektur på annonsen din før du sender den til publisering, så unngår du å gi søkerne et dårlig førsteinntrykk.

10. Oppfordre ansatte til å dele stillingen

Det har god effektivitet at ansatte selv anbefaler sin arbeidsplass. Og de ansatte har mest sannsynlig aktuelle kandidater i sine nettverk. Utnytt det!

La oss ta en kaffe sammen!

De fleste av oss husker godt vår første arbeidsdag i ny jobb. Det er en spesiell dag for alle — vi er spente, nysgjerrige og nervøse. Det er også en spennende dag for de ansatte som skal få en ny kollega og for deg som leder som får en medarbeider i ansattgruppen.

Hvordan blir dynamikken i gruppen? Kommer den nyansatte til å trives? Hvordan vil vedkommende håndtere de nye arbeidsoppgavene? Ivaretakelse fra første stund er viktig. Undersøkelser viser at ansatte som vært gjennom en ordentlig onboarding hadde 69 prosent sjanse for å bli organisasjonen i tre år, og det har også innvirkning på prestasjonene.

Et hyggelig tiltak er for eksempel å ta en kaffe med den nyansatte i løpet av første arbeidsdag for å høre hvordan vedkommende har hatt det så langt hos dere. En kaffe og kun dere to. Dette trenger ikke å ta lang tid, men for den ansatte vil dette være noe vedkommende vil sette stor pris på.

Trolig vil vedkommende oppleve å bli sett og ivaretatt. Ved å investere i noen minutter med den nyansatte, vil det utgjøre en større investering på fremtidig motivasjon og prestasjon hos dine medarbeidere.

Prøv det ut og kanskje dette kan bli en positiv tradisjon på din avdeling.

Husker du din første arbeidsdag?

Visste du at vi har en sjekkliste for deg som har rekruttert en ny medarbeider?

Som en del av Velkomstprogrammene ved OUS, er det laget en sjekkliste for ledere i eHåndbok. Det er nærmeste leder som er ansvarlig for at alle nyansatte, inklusiv timebetalte og vikarer fra byrå får nødvendig opplæring i enheten. Sjekkliste må derfor tilpasses den enkelte.

I sjekklisten finner du også en oversikt over viktige og praktiske oppgaver du som leder har ansvar for. Dette inkluderer blant annet å sikre at din nye medarbeider får registrert: kontonummer telefonnummer opplysninger om pårørende, eventuelle barn bierverv i Personalportalen. Disse opplysningene skal være oppdatert til enhver tid.

Wow! For en stillingsannonse!

Denne jobben vil jeg ha!

Hensikten med en stillingsannonse er å tiltrekke oss gode søkere til våre stillinger, og vi ønsker nettopp en slik reaksjon – «her fikk jeg lyst til å jobbe», eller «dette virket som en flott arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver» eller «denne jobben er skreddersydd for meg!».

Stillingsannonsen er kandidatens først møte med Oslo universitetssykehus som arbeidsgiver. Det er viktig at vi fremstår som en ettertraktet og en seriøs arbeidsgiver. Med rundt 5000 rekrutteringsprosesser i året er vi svært synlige på arbeidsmarkedet, og et viktig argument for at alle våre stillingsannonser må være av høy kvalitet. Det er her kandidaten danner seg et bilde av hvordan vi er og hvilke forventninger som ligger i stillingen. Innholdet i stillingsannonsen sier noe om arbeidsmiljøet og om hvorvidt arbeidsoppgavene virker spennende og interessante. Dersom vi ikke er bevisste på dette, tror vi at du mister del kvalifiserte søkere.

Det finnes mange årsaker til at en toppkandidat ikke søker på stillingen din. Den ble ikke vist i søkeresultatet fordi du brukte en feil overskrift, den var ikke spennende nok eller kandidaten var usikker på om hun/han var kvalifiserte. Det er viktig å tenke litt som en markedsfører når du skriver en stillingsannonse. Små grep på annonsering kan utgjøre en forskjell i antall søkere.

Skal du nå de beste søkerne er det viktig å skille seg ut i annonsemarkedet. Det har blitt i større grad en kamp om kandidatene. I noen yrkesgrupper ved sykehuset har vi merket det allerede.

Hva kan vi gjøre? Jo, nøkkelen er å lage gode stillingsannonser. Sett av tid, jobb med innholdet, det er lov å tenke nytt og kreativt. Gi en beskrivelse av hvordan det er hos dere, og skriv til kandidaten du ønsker å ansette. Skryt av arbeidsplassen din og vis at du er stolt av det stedet du jobber ved. Dette vil gi effekt, det vil være en positiv reklame for arbeidsplassen, og ikke minst vil vi fremstå som profesjonelle.

Lykke til!

Fokus på kompetanse med blind rekruttering

Blind rekruttering er en funksjon i Webcruiter som du kan benytte i din rekrutteringsprosess, og er et verktøy i grovsortering av søkerne.

Det sies at 90 % av diskrimineringen foregår før intervjuet. Bevisst eller ubevisst fokuserer vi på faktorer som ikke er relevante for å lykkes i stillingen. Med Blind rekruttering kan vi bidra til ikke-diskriminerende rekruttering, og det hjelper oss å fokusere på kompetansebasert grovsortering av søkere.

Som leder for en rekruttering, skrur du selv på dette i ”innstillinger” i Webcruiter. Blind rekruttering innebærer at personalia herunder søkerens navn, kjønn, alder, bosted og andre kriterier er skjult i Webcruiter. Du vil i denne fasen kun se CV, screening og eventuelt testresultater. Løsningen fungerer slik at når du har valgt hvem du ut fra den tilgjengelige informasjonen mener er aktuelle for intervju og hvem som er uaktuelle, blir all informasjonen synlig.

Forhåpentligvis vil du oppleve Blind rekruttering som nyttig og bevisstgjørende. Det er en øvelse for å se om vi gjør gode vurderinger i grovsortering av søkere. 

Prøv det ut og fortell oss gjerne hvordan du opplevde øvelsen!

Vårt første innlegg!

Velkommen til OUS sin ferskeste blogg, ousrekruttering! vår nye virtuelle møteplass. For at dette skal bli et levende og dynamisk miljø er vi avhengig av at du deltar. Ikke vær redd for å bruke kommentarfeltet!

Dette med blogg og videproduksjon er nytt for oss, men vi håper at vi kan skape en plass hvor vi kan utvikle oss og bli gode på rekruttering sammen. Med denne bloggen håper vi at vi legger til rette for at du kan få små drypp av ny (eller gammel) kunnskap der du er og når det passer deg.