Slik gjør bruk av statuser i WebCruiter rekrutteringen enklere!

Synes du det kan være uoversiktlig å holde styr på kandidater i rekrutteringsprosessen? Med bruk av statuser i WebCruiter får alle som jobber i samme rekrutteringsprosess enkelt oversikt over kandidatene og hvor de befinner seg i prosessen. I dette innlegget forklarer vi i Personalformidling ved Oslo universitetssykehus hvordan vi benytter statuser i våre rekrutteringsprosesser.

GJESTEINNLEGG AV LISA ELVAKER, ENHETSLEDER OG CELINA TUDBORG LAKHAN, HR-RÅDGIVER I PERSONALFORMIDLING

Photo by cottonbro on Pexels.com

Personalformidling er OUS sin interne bemanningsseksjon, som ansetter ekstravakter og faste ansatte til sykehuset. Vi har både egne rekrutteringsprosesser og samarbeider med ulike avdelinger om felles rekrutteringer.

Vi samarbeider med flere enheter ved OUS angående utforming av annonsen, utlysning og ansettelse. Vi jobber også teambasert innad i Personalformidling med både kontinuerlige og periodevise rekrutteringer hvor flere HR-konsulenter samarbeider om oppgavene. Dette stiller krav til transparente og strukturerte rekrutteringsprosesser slik at flere kan jobbe i samme stillingsannonser.

Status i WebCruiter oppdateres kontinuerlig med; aktuell, aktuell for intervju, 1. intervju, referansesjekk, ansatt, uaktuell, sendt avslagsbrev. Statusene indikerer kandidatenes aktualitet for stillingen, samt hvor langt de aktuelle kandidatene er i ansettelsesprosessen.Det er da enkelt for alle som er involvert i rekrutteringen, å følge med i prosessen underveis da det bare er å sortere søkere etter status.

Fordelene ved bruk av statuser for oss i Personalformidling er mange. Ved standardisert bruk av statuser minsker blant annet sårbarheten ved fravær, da konsulenter og ledere enkelt kan hoppe inn og ut av en prosess. De periodevise rekrutteringene gir i tillegg ofte store søkermasser, og ved å benytte status på søkerne kan vi enklere gjennomføre korte og ryddige prosesser. Leder og andre som har tilgang til rekrutteringen, men som ikke er delaktige i prosessen, kan også enkelt gå inn i annonsen og følge med ved å se søkernes statuser.

Status i WebCruiter bidrar for oss i Personalformidling til standardiserte prosesser som gir muligheten til at flere kan delta i rekrutteringen, i tillegg til at kandidatene får en rettferdig og effektiv rekrutteringsprosess. Vi anbefaler alle ledere å bruke statusene aktivt i sine rekrutteringsprosesser!

Hvorfor ha en oppdatert LinkedIn-profil?

LinkedIn er ikke bare for deg som søker jobb, men er først og fremst et sted for å skape kontakter og synliggjøre seg selv. Hvorfor ønsker vi at våre ansatte skal være på LinkedIn?

LinkedIn er en profesjonell plattform som benyttes av både privatpersoner og bedrifter. Kanalen er assosiert med det profesjonelle og vi bruker det på en annen måte enn for eksempel Facebook. LinkedIn er derfor en god plattform for bedrifter å benytte seg av, noe vi også gjør. OUS har sin egen bedriftsprofil der vi har som mål å vise frem alt det spennende som skjer ved sykehuset vårt og våre flotte medarbeidere.

Vi ønsker å oppfordre alle våre ledere og medarbeidere til å ha en oppdatert LinkedIn-profil!

Hvorfor lurer du på?

OUS sin bedriftsside vil få bedre rekkevidde hvis alle våre ledere og medarbeidere knytter seg til vår bedriftsprofil. Men, vi ser også på dere som ambassadører for OUS. Deres profiler vil vise frem hvilken ekspertise og kompetanse som finnes i sykehuset vårt! Vi ser flere engasjerte og dyktige medarbeidere som aktivt både skaper og deler innhold. Det synes vi er veldig inspirerende!

Men, det er ikke bare fordi du skal være vår ambassadør.

Du finnes på google!

Når du som leder lyser ut en stilling er det ikke uvanlig at kandidater som er nysgjerrige på stillingen googler deg og kontaktpersoner i annonsen. LinkedIn-profilen kommer som regel opp som et av de øverste treffene på google, og derfor et naturlig sted for kandidatene å få mer informasjon om hvem du er og hvem de kanskje skal jobbe med.

Bygg nettverk!

LinkedIn er også en kanal for å bygge nettverk. Et nettverk som du kan bruke neste gang du skal lyse ut en stilling. Enten fordi drømmekandidaten er der, eller fordi noen i dette nettverket kjenner til drømmekandidaten og kan dele stillingen. I Norge har 30 % av befolkningen over 18 år en LinkedIn-profil. Selv om det ikke er så mange som bruker LinkedIn daglig – ser vi at noen bruker sin profiler aktivt for å holde kontakt og dele kunnskap.

Hva skal til for å lage en god LinkedIn-profil?

LinkedIn er ikke bare en «copy-paste» av din CV, det er en kanal der du kan markedsføre deg selv! Her har vi samlet opp noen tips som kan få deg i gang:

Bilde

LinkedIn er et profesjonelt nettverk, så unngå samme type profilbilde som du kanskje ville valgt i andre, mer private, sosiale medier. Har du en mobiltelefon med portrettmodus, kan du ta et profilbilde av deg selv som ser profesjonelt ut!

Overskrift

LinkedIn setter automatisk stillingstittel og bedrift som overskrift, men denne linjen er også den informasjonen som er mest synlig i søk og over forslag på kontakter. Det kan derfor være bedre å bruke denne linjen for å introdusere deg. Bruk for eksempel nøkkelord som beskriver fagområdet ditt. 

Sammendrag

Benytt muligheten til å skryte litt av deg selv! Her kan du summere opp dine nøkkelkvalifikasjoner og fremheve hva du brenner for.

Fyll ut så mye av profilen som mulig!

Dersom du fyller ut all informasjon på LinkedIn, vil din profil bli markert med «Toppklassen». Hvorfor ønsker du det? Jo, fordi LinkedIn prioriterer komplette profiler ved søk. Vil du bli funnet av samarbeidspartnere og tidligere kollegaer, bør du optimalisere profilen din.

Mange lister opp alle jobbene de har hatt fra ungdomstiden frem til nå, det trenger du ikke. Ha med det som er relevant og aktuelt. List kun opp det som bidrar for det du ønsker å oppnå med din tilstedeværelse på LinkedIn.

Hva med et tips til innlegg du kan dele?

Del innhold som er relevant for ditt fagfelt eller fortell om et prosjekt du arbeider med. Det er også mulig å lage en diskusjonstråd om et interessant tema.

Lykke til!