Om oss

Avdeling for rekruttering og organisasjonsutvikling

Hva gjør vi?

Vi er en liten avdeling i direktørens HR stab, hvor vi alle brenner for faget vårt og for sykehuset. Våre ansvarsområder innebærer rekruttering, employer branding, onboarding, kompetansestrategi, talentutvikling og lederopplæring, samt organisasjonsutvikling, omorganiseringer og organisasjonsstruktur.

Våre ambisjoner for 2020 er at vi skal profesjonalisere rekreutteringsprosessen vår. Vi skal bygge kjennskap og kunnskap om OUS i kandidatmarkedet og sørge for et godt omdømme gjennom måten vi behandler alle våre kandidater. På denne måten ønsker vi å sikre kompetanse innen strategisk viktige fagområder.

Vi skal også styrke vår kompetanse innen organisasjonsutvikling.

Vi skal rekruttere, beholde og utvikle kompetanse!

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt og tillit.

Oslo universitetssykehus skal være den foretrukne arbeidsgiver innen helse og omsorg.


La oss bli gode på rekruttering sammen!


Denne bloggen er et resultat av at Covid-19 situasjonen gjorde det vanskelig å gjennomføre kurs og workshops. Samtidig opplever vi at Læringsportalen ikke helt dekket det behovet vi hadde – et sted hvor vi raskt kan dele innhold og leserne enkelt kan gi tilbakemeldinger på slik at vi kan skape en dynamisk og fruktbar læringarena.

Vi håper derfor at du aktivt bruker kommentarfeltet til å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger eller dele egne tanker og refleksjoner rundt temaene.